Mitsubishi Space Star 1.6 Family Bj:2001 EURO:650,00